MMSI TELECOM RADIO LICENCIA


  • Každá loď musí mať zo zákona platnú licenciu MMSI / Rádio na palube. Môžeme zabezpečiť vašu Belize MMSI / Rádiovú licenciu pri podaní žiadosti o registráciu vlajky Belize. Licencia MMSI pokrýva VHF rádio, radar, AIS, epirb, transpondér a radar a priraďuje čísla potrebné na správne fungovanie.

  • Pre našich klientov vieme zabezpečiť Belize MMSI rádiovú licenciu. Cena je £135,- v kombinácii s akoukoľvek registráciou vlajky alebo £175,- ak si ju objednáte samostatne.

Požadované dokumenty:
  • Kópia kúpneho listu
  • Meno majiteľa/prevádzkovateľa jachty a kontaktné údaje
  • Kópia pasu
  • Podrobnosti o VHF rádiu/AIS transceiveri (Výroba, model zariadenia, sériové číslo)
  • Kópia registrácie na Belize

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ!

Zostať v spojení