MMSI ТЕЛЕКОМ РАДИО ЛИЦЕНЗ


  • По закон всяка лодка трябва да има на борда си валиден MMSI/радио лиценз. Можем да уредим вашия лиценз за MMSI/радио в Белиз, когато кандидатствате за регистрация под флага на Белиз. MMSI лицензът обхваща VHF радио, радар, AIS, epirb, транспондер и радар и присвоява номерата, необходими за правилна работа.

  • Можем да уредим лиценз за Белиз за MMSI радио за нашите клиенти. Цената е £135,- в комбинация с всяка регистрация на флаг или £175,- ако го поръчате самостоятелно.

Задължителни документи:
  • Копие от сметка за продажба
  • Име на собственика/оператора на яхта и данни за контакт
  • Копие на паспорт
  • Подробности за VHF радио/AIS трансивър (Производство, модел на оборудването, сериен номер)
  • Копие от регистрацията на Белиз

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!

Останете свързани