SVIJETLO MMSI TELECOM RADIO LICENCE


  • Svaki brod po zakonu mora imati važeću MMSI/radio licencu. Možemo dogovoriti vašu MMSI / Radio licencu Belizea kada se prijavite za registraciju zastave Belizea. MMSI licenca pokriva VHF radio, radar, AIS, epirb, transponder i radar i dodjeljuje brojeve potrebne za ispravan rad.

  • Za naše klijente možemo dogovoriti licencu za radio Belize MMSI. Cijena košta £135,- u kombinaciji s bilo kojom registracijom zastave ili £175,- ako je naručite sami.

Potrebni dokumenti:
  • Kopija prodajnog računa
  • Ime vlasnika/operatera jahte i kontakt podaci
  • Kopija pasoša
  • Detalji VHF radio/AIS primopredajnika (proizvodnja, model opreme, serijski broj)
  • Kopija registracije u Belizeu

PRIJAVITE SE ODMAH!

Ostani povezan