SVIJETLO MMSI TELECOM RADIO LICENCE


  • Svako plovilo prema zakonu mora imati važeću MMSI/radio dozvolu. Možemo organizirati vašu licencu za MMSI/radio u Belizeu prilikom prijave za registraciju zastave Belizea. MMSI licenca pokriva VHF radio, radar, AIS, epirb, transponder i radar i dodjeljuje brojeve potrebne za ispravan rad.

  • Za naše klijente možemo organizirati licencu za radijski prijenos Belize MMSI. Cijena je £135,- u kombinaciji s bilo kojom registracijom zastave ili £175,- ako naručite samo.

Potrebni dokumenti:
  • Kopija kupoprodajnog računa
  • Ime vlasnika/operatera jahte i podaci za kontakt
  • Kopija putovnice
  • Pojedinosti o VHF radio/AIS primopredajniku (proizvodnja, model opreme, serijski broj)
  • Kopija registracije Belizea

REGISTRIRAJ SE!

Ostanite povezani